Loading...

Opći uvjeti korištenja:

Svaki polaznik kampa kao i njegov roditelj – zakonski zastupnik obavezan je potpisati obrazac prijave za Kamp kojim se slaže s uvjetima korištenja kampa.

Organizator kampa dužan je osigurati realizaciju svih uvjeta navedenih na službenoj stranici kampa kao i na ponudi za plaćanje.

Organizator kampa ne odgovara za mogući nesretni slučaj koji se može dogoditi kao rezultat ne pridržavanja uputa trenera ili službenih osoba kampa od strane polaznika.

Polaznik je obavezan prethodno prijaviti ako boluje od kroničnih bolesti,alergija ili je pretrpio ozbiljniju ozljedu koja može utjecati na njegovo fizičko stanje,u suprotnom organizator ne odgovara za moguće posljedice.

U slučaju da polaznik otkaže kamp ili odustane za vrijeme kampa,organizator nije obavezan izvršiti povrat naknade za kamp.