Loading...

Opći uvjeti korištenja:

Svaki polaznik kampa kao i njegov roditelj – zakonski zastupnik obavezan je potpisati obrazac prijave za Kamp kojim se slaže s uvjetima korištenja kampa.

Organizator kampa dužan je osigurati realizaciju svih uvjeta navedenih na službenoj stranici kampa kao i na ponudi za plaćanje.

Organizator kampa ne odgovara za mogući nesretni slučaj koji se može dogoditi kao rezultat ne pridržavanja uputa trenera ili službenih osoba kampa od strane polaznika.

Polaznik je obavezan prethodno prijaviti ako boluje od kroničnih bolesti,alergija ili je pretrpio ozbiljniju ozljedu koja može utjecati na njegovo fizičko stanje,u suprotnom organizator ne odgovara za moguće posljedice.

U slučaju da polaznik otkaže kamp ili odustane za vrijeme kampa,organizator nije obavezan izvršiti povrat naknade za kamp.

Epidemiološke mjere, COVID-19 i uvjeti otkazivanja:

Organizator se obavezuje na poštivanje i provođenje svih epidemioloških mjera Nacionalnog stožera Civilne zaštite R.Hrvatske u trenutku održavanja Kampa bez izuzetaka.

U slučaju da se organizacija kampa otkaže zbog potpunog zatvaranja „Lockdown-a“ uzrokovanog pandemijom Covid 19 ili nekom drugom elementarnom nepogodom, višom silom ili slično koja uzorkuje zabranu treniranja i boravka u hotelskom smještaju, organizator kampa Košarkaška škola CROATIA obavezuje se na povrat uplaćenih članarina i donacija na ime Kampa.

U slučaju individualnog otkazivanja dolaska na Kamp najkasnije 15 (petnaest) dana prije početka prve smjene ,polaznik zadržava pravo povrata uplaćene članarine u cijelosti. U slučaju otkazivanja nakon navedenog roka, organizator Košarkaška škola CROATIA zadržava pravo na uplaćenu članarinu na ime podmirenja troškova organizacije Kampa.

Svi polaznici (također i osoblje kampa i stručni suradnici) koji u trenutku dolaska na kamp imaju punih 12 godina starosti ili više, moraju predočiti digitalnu EU Covid potvrdu o cijepljenju, potvrdu o preboljenju ne stariju od 180 dana ili negativan antigenski test na Covid-19.

COVID 19 Protokol (VAŽNO):

Organizator BCC (udruga košarkaška škola CROATIA) će poštivati sve epidemiološke mjere i ponašati se u skladu sa njima te će isto biti zahtijevano od svih učesnika i trenera, volontera na kampu a uključuje sljedeće:

- Učestala briga o higijeni ruku

- Prozračivanje soba

- Nošenje maski u zatvorenom prostoru i za vrijeme putovanja

- Svakodnevno organizirano mjerenje temperature (ujutro i poslijepodne)

U slučaju pojave simptoma COVID 19, osoba sa simptomima će se izolirati od ostatka grupe do dolaska roditelja/staratelja. Organizator će obavijestiti roditelje/staratelje o pojavi simptoma te se obavezuje biti na usluzi u smislu dostave hrane, konzultiranja hitne pomoći a sve do dolaska roditelja/staratelja.

U slučaju da se izolacija osobe sa simptomima COVID 19 u Hotelu, produži nakon isteka vremena kampa za koji je sudionik uplatio članarinu, Organizator ne snosi troškove dodatnog boravka ili liječenja od COVID 19 potencijalne zaraze.

Politika privatnosti:

Ova pravila određuju i reguliraju kako Košarkaška škola Croatia - Zagreb, Vrisnička 6 (nositelj prava dolje navedenih internet stranica) koristi, te štiti sve osobne podatke koje posjetitelji internet stranice www.crobasketcamp.com istome dostavljaju kada koriste prethodno navedene internet stranice.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na posjetitelja čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; posjetitelj čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Obrada osobnih podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje. Prije nego posjetitelji internet stranice www.crobasketcamp.com unese svoje osobne podatke (ime, prezime, e-mail adresa, kontakt telefon) u svrhu primanja newslettera u kategoriji NEWSLETTER, te radi postavljanja bilo kojeg upita u rubrici KONTAKT ili u rubrici PRIJAVNICA (www.crobasketcamp.com), Košarkaška škola Croatia - Zagreb je omogućila posjetitelju da bude informiran o svim potrebnim podacima vezano na zaštitu osobnih podataka, te da svojim aktivnim pristankom potvrdi da je suglasan sa korištenjem njegovih osobnih podataka u svrhu koja je izričito navedena. Jednako tako omogućena je odjava u bilo kojem trenutku, no potrebno je naglasiti da su podaci koji su obrađivani prije odjave zakonito obrađivani. Košarkaška škola Croatia - Zagreb jamči da sve osobne podatke posjetitelja koristi samo u svrhe koje su istome navedene prije izražavanja suglasnosti, te da ih ne dostavlja bilo kakvim trećim osobama, odnosno da svi djelatnici Košarkaške škole koji imaju pristup dostavljenim osobnim podacima postupaju u skladu s zakonskim obvezama o zakonitom načinu obrade dostavljenih podataka.

U slučaju da posjetitelj internet stranica ima bilo kakav upit vezano na zaštitu osobnih podataka može se obratiti poštom ili e-mail porukom na kontakt adrese dostupne na internet stranicama.

www.crobasketcamp.com (naznaka internet stranica) koristi kolačiće (Google Analitics _ ga) koji služe za prikupljanje informacija i izvještavanje o statistici uporabe internet stranica, u svrhu poboljšanja funkcionalnosti internet stranica. Kolačići skupljaju informacije na anoniman način, ne spremaju nikakve osobne podatke, ne otkrivaju identitet pojedinačnog korisnika, te ih stoga nije moguće isključiti, niti se traži pristanak na korištenje istih. Ovo su jedini kolačići koji ne podliježu pristanku posjetitelja jer ne prikupljaju nikakve osobne podatke posjetitelja niti se koriste u svrhe oglašavanja, reklamiranja i sl.

SIGURNOST PRIJENOSA PODATAKA
Ova stranica koristi SSL sigurnosni certifikat kako bi sigurno prikupljala i slala Vaše podatke. Podaci koje čitate o šaljete se šalju HTTPS protokolom koji je nastao kombinacijom protokola HTTP s protokolom SSL/TLS. Svi podaci se šalju i primaju u šifriranim paketima i nečitljivi su trećim osobama.

Vaša Košarkaška škola Croatia - Zagreb

GDPR:

Poštovani korisnici web stranice “crobasketcamp.com”, korisnici digitalnih i tiskanih prijavnih obrazaca i polaznici kampa „Košarkaška škola Croatia“ (skraćenica KKC), radi usklađivanja s Općom uredbom za zaštitu podataka (GDPR) koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. dužni smo Vas obavijestiti o načinu, svrsi, obradi i čuvanju vaših podataka putem “Izjave o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka te njihovom korištenju”.

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA TE NJIHOVOM KORIŠTENJUOva izjava opisuje kako Košarkaška škola Croatia sa sjedištem u Zagrebu, Vrisnička 6, OIB: 06506663355, (u nastavku ove Izjave: KKC postupa s vašim osobnim podacima te podacima vaše djece koje dragovoljno upisujete u programKKC-a). “Program/i” su dalje u ovoj Izjavi definirani kao organizirana sportska ili druga aktivnost koju KKC pružasvim prijavljenim polaznicima.

Osobni podaci koje prikupljamo tijekom online prijave u programe KKC-a

Pod osobnim podacima smatraju se Vaši identifikacijski podaci. Podatke koje možemo i/ili koje smo dužni prema zakonu prikupljati putem prijavnih obrazaca za naše programe su: ime i prezime djeteta, OIB djeteta, OIB roditelja, spol djeteta, datum rođenja djeteta, ime i prezime roditelja, adresa stanovanja, broj mobitela roditelja, broj mobitela djeteta, e-mail adrese roditelja, e-mail adrese djeteta.Osim gore navedenih osobnih podataka pri određenim prijavama u programe možemo prikupljati i sljedeće podatke: usvojena znanja i vještine djeteta (košarkaška znanja, motorička znanja, plivanje, itd.), podatke o visini i težini, zdravstvenim poteškoćama, podatke na koji ste način saznali za KKCte ostale podatke koji će doprinijeti višoj kvaliteti provođenja pojedinog programa te zaštiti i sigurnosti upisanih polaznika. Sadržaj osobnih podataka prikupljenih putem prijavnih obrazaca na web stranici “crobasketcamp.com” koristit će se isključivo u svrhu evidentiranja statusa prijave polaznika programa KKC-a.Navedeni osobni podaci koji se prikupljaju putem prijavnih obrasca će se čuvati u digitalnim bazama podataka KKC-a. U slučaju izostanka bilo kojeg obveznog podatka koji se traži za pojedinu prijavu programa,KKC zadržava pravo odbijanja upisa u željeni program.

Čuvanje vaših osobnih podataka

KKC se obvezuje vaše osobne podatke čuvati u tajnosti te ih neće davati trećim stranama na korištenje, neće ih distribuirati, objavljivati, dijeliti, prodavati niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne suglasnosti osim u slučajevima obrade podataka koje za KKCobavljaju vanjski suradnici, druga pravna ili fizička osoba koja radi na realizaciji ponuđenog programa ili zaposlenici KKC-akoji provode programe. Također, u svojoj komunikaciji sa zainteresiranimaKKCkoristi newsletter kao kanal komunikacije putem kojeg pretplatnike na newsletter obavještavaju o novostima, programima i ponudama komercijalnog karaktera. Prijavom na newsletter izjavljujete kako ste suglasni s primanjem gore opisanih ponuda i informacija te korištenjem vaše e-mail adrese u skladu s ovom Izjavom. Tijekom postupka tiskane i online prijave u programe, KKCVas može pitati želite li primati obavijesti, ponude i informacije o programima KKC-a putem newsletter kanala na vašu email adresu, o čemu sami odlučujete. Primanje obavijesti je moguće u svakom trenutku otkazati, automatizmom putem pristiglog e-maila ili slanjem poruke na e-mail adresu info@crobasketcamp.com

Podaci prikupljeni po realiziranom upisu u Programe KKC

Upisom u programe KKC-a te potpisivanjem Obrasca za prijavu od strane roditelja i polaznika programa, prihvaćaju se opći uvjeti korištenja navedeni sa web stranici „crobasketcamp.com“. Osobni podaci koji mogu biti prikupljeni tijekom upisa u programe podudaraju se s podacima koji su prikupljeni tijekom tiskanih i online prijava putem prijavnih obrazaca na Web stranici. Prikupljeni podaci će se čuvati kako je napisano u ovoj “Izjavi”, a za vrijeme trajanja određenog programa te do ispunjenja dospjelih obveza. Nakon navedenog perioda podaci će biti arhivirani u svrhu budućih analiza programa. Tijekom pohađanja pojedinog programa,KKCmože vršiti testiranja i mjerenja motoričkih znanja i sposobnosti u svrhu praćenja napretka djeteta te navedene podatke može javno objaviti. Pri tom napominjemo kako nikada, bez prethodne suglasnosti roditelja/staratelja, ti podaci neće biti povezani s imenom i prezimenom djeteta na koje se podaci odnose. Tijekom polaska pojedinog programa ili tijekom sudjelovanja na događajima u organizaciji KKC-apolaznici programa mogu biti snimani i fotografirani, skupno ili pojedinačno te se njihove video snimke i fotografije mogu objaviti na web stranici, društvenim mrežama kojima upravljaKKCte na bilo kojem tiskanom mediju u vlasništvu KKC-a.Pri tom napominjemo kako nikada, bez prethodne suglasnosti roditelja/staratelja (potpisane privole), neće biti povezane s imenom i prezimenom snimljenog ili fotografiranog polaznika. Također, privolu vezano uz snimanje i fotografiranje moguće je povući u svakom trenutku. Upisom u programe KKC-aizričitose slažete i posebno prihvaćate dio ove Izjave vezan uz snimanje, intervjuiranje i fotografiranje vašeg djeteta te dajete privolu u tu svrhu.

Izmjene i dopune “Izjave”

Odredbe ove Izjave mogu se s vremena na vrijeme mijenjati. Svaku izmjenu koju naknadno unesemo u ovu Izjavu objaviti ćemo na Web stranici ili ćemo vam se obratiti putem drugih komunikacijskih kanala.

Kontakt

Sva pitanja, komentare i upite vezane za ovu Izjavu možete poslati na adresu elektroničke pošte: info@crobasketcamp.com
Korištenjem Web stranice, popunjavanjem prijavnih obrazaca te upisom u programe KKC-apotvrđujete i prihvaćate navedene uvjete iz ove Izjave o zaštiti i prikupljanja osobnih podataka te njihovog korištenja.

Izjava se primjenjuje od 25. svibnja 2018.
Košarkaška škola Croatia
Adresa
Vrisnička 6, 10000 Zagreb
OIB: 06506663355